จำนวนสมาชิกคนหัวใจเพชร รายปี
รวม 2,451 ท่าน
จำนวนสมาชิกคนหัวใจเพชร รายภาคส่วน