จำนวนสมาชิกคนหัวใจเพชร รายปี
รวม 2,557 ท่าน
จำนวนสมาชิกคนหัวใจเพชร รายภาคส่วน