จำนวนสมาชิกคนหัวใจเพชร รายปี
รวม 2,555 ท่าน
จำนวนสมาชิกคนหัวใจเพชร รายภาคส่วน