จำนวนสมาชิกคนหัวใจเพชร รายปี
รวม 2,592 ท่าน
จำนวนสมาชิกคนหัวใจเพชร รายภาคส่วน