จำนวนสมาชิกเครือข่ายองค์กรงดเหล้า รายปี
จำนวนสมาชิกเครือข่ายองค์กรงดเหล้า รายภาคส่วน